jmf.cz jmf.cz - Na?e doména jmf.cz parkuje u CZECHIA.COM

jmf.czWebsite Profile

Title: Na?e doména jmf.cz parkuje u CZECHIA.COM
Keywords:
Description:Na?i doménu jmf.cz spravuje registrátor RegZone.cz na profesionálním hostingu od CZECHIA.COM. Vyu?ijte jejich slu?eb stejně jako my a získáte skvělou parkovací stránku, ?pi?kové technologické zázemí, nonstop podporu a mnoho dal?ích vyhod.
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

jmf.cz Information

Website / Domain:jmf.cz
Website IP Address:217.198.116.188
Domain DNS Server:ns1.regzone.cz,ns1.regzone.info,ns1.regzone.de

jmf.cz ranks

Alexa Rank:0
EveryoneDomain Rank:0
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

jmf.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$0
Daily Revenue:$0
Monthly Revenue:$0
Yearly Revenue:$$0
Daily Unique Visitors:0
Monthly Unique Visitors:0
Yearly Unique Visitors:0

jmf.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Vary Accept-Encoding
Connection Keep-Alive
Transfer-Encoding chunked
Content-Type text/html
Server Apache/2.2.22 (Debian)
Date Thu, 20 Sep 2018 00:16:05 GMT

jmf.cz WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage

jmf.cz Similar Website

Domain WebSite Title
jakvycvicitdraka2.cz Na?e doména jakvycvicitdraka2.cz parkuje u CZECHIA.COM
bezpecnerecepty.cz Na?e doména bezpecnerecepty.cz parkuje u CZECHIA.COM
donaulabpraha.cz Na?e doména donaulabpraha.cz parkuje u CZECHIA.COM
glapor.cz Na?e doména glapor.cz parkuje u CZECHIA.COM
pistovemotory.cz Na?e doména pistovemotory.cz parkuje u CZECHIA.COM
icovp.org Na?e doména icovp.org parkuje u CZECHIA.COM
bazencentrum.cz Na?e doména bazencentrum.cz parkuje u CZECHIA.COM
galeriemarina.cz Na?e doména galeriemarina.cz parkuje u CZECHIA.COM
petrseidl.cz Na?e doména petrseidl.cz parkuje u CZECHIA.COM
topfilmy.cz Na?e doména topfilmy.cz parkuje u CZECHIA.COM
zbenice.cz Na?e doména zbenice.cz parkuje u CZECHIA.COM
fajnbrigady.sk Na?e doména fajnbrigady.sk parkuje u CZECHIA.COM
centrumsped.com Na?e doména centrumsped.com parkuje u CZECHIA.COM
vroutek.net Na?e doména vroutek.net parkuje u CZECHIA.COM
hoha.cz Na?e doména hoha.cz parkuje u CZECHIA.COM
ctproject.sk Na?e doména ctproject.sk parkuje u CZECHIA.COM
cheatuj.cz Na?e doména cheatuj.cz parkuje u CZECHIA.COM
motokov.eu Na?e doména motokov.eu parkuje u CZECHIA.COM
tvcd.eu Na?e doména tvcd.eu parkuje u CZECHIA.COM

jmf.cz Alexa Rank History Chart

jmf.cz aleax

jmf.cz Html To Plain Text

Na?e doména jmf.cz parkuje u CZECHIA.COM admin@zoner.cz kontaktní e-mail +420 603 196 637 Zákaznická podpora 24/7 Doména jmf.cz je parkována u CZECHIA.COM Registrujte si doménu Domény v akci cz 149 K? ? eu 69 K? ? com 269 K? ? info 129 K? ? website 99 K? Ceny jsou uvedeny bez DPH a platí na první rok registrace. D?věryhodné SSL certifikáty pro zabezpe?ení webu a aplikací Plně d?věryhodny RapidSSL od 349 K? ro?ně ochrání va?e zákazníky p?ed odposlechem. Na?i specialisté vám pomohou co nejlépe zabezpe?it vá? web, server nebo aplikaci. www.SSLmarket.cz Nainstalujeme vám zdarma Open Source aplikace! U?et?ete sv?j ?as p?i instalacích Open source systém?. Sta?í si vybrat po?adovanou aplikaci a my ji nainstalujeme na vhodny hosting za vás. Va?e webové stránky na WordPressu, Joomle ?i Drupalu budou p?ipraveny v několika minutách. www.CzechiaApps.com Revolu?ní ?ablona inPage One Získejte plně responzivní webové stránky, snadny redak?ní systém a doménu dle va?eho vyběru zdarma. www.inPage.cz Va?e ú?etnictví v bezpe?í Spolehlivé a bezpe?né virtuální servery pro va?e ú?etnictví bez starostí. www.ZonerCloud.cz Nejlep?í ?e?ení pro vá? zabezpe?eny e-shop Vytvo?te si profesionální e-shop s responzivním vzhledem formou pronájmu na 2 měsíce zdarma. www.inShop.cz Czechia + RegZone - profesionální zázemí pro va?e domény a hosting Czechia.com je centrální projekt internetové divize spole?nosti Zoner software a.s. Spole?ně s projektem RegZone.cz vytvá?í dokonalé spojení mezi zku?enym registrátorem domén z celého světa a profesionálním poskytovatelem webhostingu. Díky pe?livě navr?enému propojení m??ete vyu?ít ?pi?kové zázemí během několika sekund. Va?e projekty u nás pobě?í na nejnověj?ích technologiích, které jsou pod nonstop dohledem tymu zku?enych administrátor?. Vy se m??ete se spolehnout na stabilní a opravdu vykonny hosting srovnatelny s virtuálními servery od levnych poskytovatel?. O vá? hosting pe?ujeme. Neustále hlídáme aktualizace novych verzí systém?. Postaráme se o ochranu p?ed DDOS útoky. Navíc se na nás m??ete kdykoliv obrátit. E-mailová, chatová i telefonická zákaznická podpora je pro vás k dispozici opravdu nonstop. Vyu?ijte zázemí profesionální ?eské hostingové firmy a vy?e?te jednou prov?dy ideální místo pro fungování va?eho projektu. inPage.cz – moderní webové stránky snadno a rychle InPage je snadny redak?ní systém, díky kterému si vytvo?íte své vlastní webové stránky snadno i bez jakékoliv znalosti programování. Vznikl ji? v roce 2007 jako pohodlné ?e?ení pro snadné vytvo?ení a správu webovych stránek. Od té doby má ji? tisíce spokojenych zákazník?. Vět?ina z nich vyu?ívá základní upravené ?ablony, v?etně responzivní ?ablony inPage One. Někte?í zákazníci se ale nespokojí se ?ablonami a poptávají slu?bu tvorba webovych stránek na míru. I pro ty má inPage ?e?ení. Za p?íznivé ceny nabízí vytvo?ení webovych stránek dle va?í p?edstavy. Sta?í dodat podklady, dohodnout se na detailech a do 14ti dn? máte webové stránky hotovy. A? se rozhodnete pro kteroukoliv z těchto variant, vy?e?íte webové stránky opravdu snadno a rychle. SSLmarket.cz – Profesionální zabezpe?ení projekt? SSL certifikátem Zavázali jsme se největ?í světové certifika?ní autoritě Symantec garantovat 100% profesionalitu poskytovanych slu?eb v ?eské republice. Vy se díky tomu m??ete spolehnout na nonstop zákaznickou a technickou podporu. Máme bohaté zku?enosti s r?znymi projekty. Doká?eme vám poradit ve v?ech situacích od po?ízení, p?es nasazení SSL certifikátu na server a? k obnově jeho platnosti. Doporu?íme vám nejrychlej?í zp?sob ově?ení pro EV certifikáty. P?i jakékoliv nesrovnalosti u ově?ování za vás okam?itě online komunikujeme s certifika?ní autoritou. Poradíme vám, jak zabezpe?it cely vá? projekt v?etně subdomén pomocí dostupného RapidSSL Wildcard. Pot?ebujete zabezpe?it velké mno?ství r?znych domén? Díky SAN SSL certifikát?m m??ete mít a? 100 domén pod jedním certifikátem. Pomohli jsme zákazníkovi získat certifikát za 27 sekund. Vyu?ijte na?i zku?enost se SSL certifikáty je?tě dnes. inShop.cz - pronájem profesionálního e-shopu Zoner inShop je moderní internetovy obchod na ?eském trhu ji? od roku 1998. Tvorba e-shopu je velmi jednoduchá a intuitivní. Správu e-shopu si "naklikáte" pomocí offline aplikace Zoner inShop Managera. U e-shopu je kladen velky d?raz na vzhled, proto je mo?né vybrat ze standardních ?ablon vzhledu, které jsou samoz?ejmě responzivní. Náro?něj?í zákazníci si mohou vybrat individuální vzhled. E-shop je mo?né napojit na ekonomické systémy Money a Pohoda, kde pomocí jednoho kliknutí se p?enesou objednávky se zákazníky do ekonomického systému automaticky. Pro p?ípravu a odzkou?ení si m??ete spustit na 2 měsíce e-shop zdarma. ZonerCloud.cz – vykonné cloud servery do 55 sekund V dne?ní době ji? není nutné kupovat drahé fyzické servery. Existuje jednodu??í ?e?ení a tím je cloud. Cely svět se postupně p?esouvá do virtuálního prost?edí. Dnes si sta?í po?ídit virtuální server, u kterého snadno a kdykoliv upravíte parametry p?esně dle va?ich p?edstav. U cloudu odpadá vysoká po?izovací cena, drahy provoz a nákladná údr?bu fyzického serveru. Navíc VPS umo?ňuje opravdu profesionální zálohování, které by se u fyzického serveru velmi prodra?ilo. Díky cloudu budete mít efektivně vy?e?eny nap?íklad servery pro ú?etnictví, SMTP servery pro odesílání po?ty a m??ete mít také ideální úlo?i?tě dat. Vyu?ijte vyhody cloudového ?e?ení je?tě dnes.

jmf.cz Whois

% (c) 2006-2017 CZ.NIC, z.s.p.o.
%
% Intended use of supplied data and information
%
% Data contained in the domain name register, as well as information
% supplied through public information services of CZ.NIC association,
% are appointed only for purposes connected with Internet network
% administration and operation, or for the purpose of legal or other
% similar proceedings, in process as regards a matter connected
% particularly with holding and using a concrete domain name.
%
% Full text available at:
% http://www.nic.cz/page/306/intended-use-of-supplied-data-and-information/
%
% See also a search service at http://www.nic.cz/whois/
%
%
% Whoisd Server Version: 3.10.2
% Timestamp: Mon May 22 16:46:17 2017
domain: jmf.cz
registrant: JMFSROCS
admin-c: SAVANA
nsset: NSSET:ZONER
registrar: REG-ZONER
status: Expired
registered: 15.05.2001 09:11:00
changed: 08.11.2012 15:39:35
expire: 15.05.2017
contact: JMFSROCS
org: JMF s.r.o.
name: Ivan Fúra
address: B. Němcové 206
address: ?eská Skalice
address: 55203
address: CZ
phone: +420.603524444
fax-no: +420.491452639
e-mail: jmf@jmf.cz
registrar: REG-ZONER
created: 06.10.2009 09:40:40
contact: SAVANA
org: savana.cz s.r.o.
name: Pavel H?fner
address: Lounská 983/43
address: Dě?ín
address: 40502
address: CZ
phone: +420.478472100
e-mail: nic@savana.cz
registrar: REG-GRANSY
created: 23.11.2007 13:39:41
changed: 20.12.2011 12:19:04
nsset: NSSET:ZONER
nserver: ns1.regzone.de
nserver: ns1.regzone.info
nserver: ns1.regzone.cz (217.198.113.10, 2a00:19a0:3:71:0:d9c6:710a:1)
tech-c: ZONER
registrar: REG-ZONER
created: 08.04.2010 12:23:52
changed: 15.11.2016 14:04:37
contact: ZONER
org: ZONER software, a.s.
name: ZONER software, a.s.
address: Nové Sady 583/18
address: Brno
address: 602 00
address: CZ
phone: +420.543257244
fax-no: +420.543257245
e-mail: admin@zoner.cz
registrar: REG-ZONER
created: 10.11.2006 13:45:00
changed: 01.12.2011 10:55:1


The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en